Spil

Spillene er inddelt i tre forskellige kategorier, som skal give et billede af, hvilken type spil der er tale om. Disse kategorier kan du læse mere om nedenfor. 

Spillene er også opdelt ud fra,  hvilke(n) målgruppe(r) de er beregnet til. Du kan finde beskrivelserne af målgrupperne her

Ved at inddele spillene på denne måde, kan du se, hvad de enkelte spil egner sig til, og om aktiviteten foregår alene, i hold eller i fællesskab med mange.

Individuel aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

I denne kategori foregår aktiviteten som udgangspunkt med én deltager ad gangen. Dog er nogle aktiviteter så hurtige at gennemføre, at flere kan vente i kø uden at miste tålmodigheden.

Et eksempel på en individuel aktivitet er Hurtigst igennem, hvor en deltager skal komme igennem en bane med de opstillede pucke så hurtigt som muligt. Dette spil er et eksempel på, at spillet ikke tager længere tid, end at flere deltagere kan stå i kø uden at miste tålmodigheden.

 

Holdaktivitet

04 - Mange mod Mange

 

 

 

 

 

 

 

I denne kategori foregår aktiviteten i hold. Det vil sige, at der skal skabes minimum to hold, hvor deltagerne sammen skal kæmpe mod det andet/de andre. Det medfører, at spillet kan blive opløst, hvis en eller flere deltagere vælger at forlade spillet.

Holdaktiviteter kan både foregå i hold, hvor man kæmper én mod én, men også med flere deltagere på hvert hold.

Et eksempel på et spil, som passer til begge ovenstående beskrivelser, er Rød/grøn. Her skal to hold med en eller flere deltagere få flest pucke over på deres side.

Kollektiv aktivitet

05 - Mange

 

 

 

 

 

 

 

I denne kategori er der ingen umiddelbare begrænsninger for, hvor mange der kan være med, og selv om en deltager forlader spillet, kan aktiviteten fortsætte.

Et eksempel herpå er Bombespillet, hvor deltagerne kæmper for ikke at stå ved den puck, som sprænger i luften.